Ομαδικά

Τρίτη & Πέμπτη

• 10:30-12:00 π.μ.

• 18:30-20:00

 

Ιδιαίτερα (με ραντεβού – στην έδρα μας ή μέσω διαδυκτίου)

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

10:15 π.μ. – 11:45 & 12:00-13:30μ.μ.